C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met bijbeltekst: C-Cards

Populaire kaarten

Christelijke e-card
Gijlieden, die den HEERE vreest! vertrouwt op den HEERE ; Hij is hun Hulp en hun Schild. De HEERE is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen;

Psalm 115:11-12a

Christelijke e-card
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

Numeri 6:25

Christelijke e-card
HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Psalm 84:13

Bekijk alle populaire kaarten

Populaire verjaardag e-cards

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Christelijke e-card
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Numeri 6:26

Christelijke e-card
Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

Psalm 84:5

Bekijk alle Verjaardag e-cards

Populaire bemoedigings e-cards

Christelijke e-card
En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Christelijke e-card
Maar dien den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Jesaja 40:31

Christelijke e-card
Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!

Psalm 84:4

Christelijke e-card
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11:28

Bekijk alle Bemoediging e-cards

Over c-cards

C-Cards (Christian Cards) is een christelijk initiatief. Middels c-cards willen we mensen persoonlijke teksten aanreiken.

Diensten

De belangrijkste dienst die we bieden zijn de christelijke e-cards. Alle kaarten zijn voorzien van een Bijbeltekst of christelijk gedicht. Maar daarnaast vindt u op deze website: Wallpapers, Facebook covers en Abonnementen op de kaarten.

Christelijke kalender 2021

Bij C-Cards kunt u de christelijke maandkalender 2021 met als thema Beloften bestellen. Lees ook onze uitleg over: Wat is een Christelijke kalender?

Canvas met Bijbeltekst

Bekijk de voorbeelden van een canvas met Bijbeltekst.