C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met bijbeltekst: C-Cards

Populaire kaarten

Christelijke e-card
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

Psalm 36:6

Christelijke e-card
En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Christelijke e-card
Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal..., zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

Habakuk 3:17a,18

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Bekijk alle populaire kaarten

Populaire verjaardag e-cards

Christelijke e-card
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

Psalm 37:5

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Christelijke e-card
De God Israƫls, Die geeft het volk sterkte en krachten. Geloofd zij God!

Psalm 68:36b

Bekijk alle Verjaardag e-cards

Populaire bemoedigings e-cards

Christelijke e-card
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

Psalm 146:5-6

Christelijke e-card
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Psalm 146:5

Christelijke e-card
God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.

Psalm 67:2

Christelijke e-card
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Bekijk alle Bemoediging e-cards

Over c-cards

C-Cards (Christian Cards) is een christelijk initiatief. Middels c-cards willen we mensen persoonlijke teksten aanreiken.

Diensten

De belangrijkste dienst die we bieden zijn de christelijke e-cards. Alle kaarten zijn voorzien van een Bijbeltekst of christelijk gedicht. Maar daarnaast vindt u op deze website: Wallpapers, Facebook covers en Abonnementen op de kaarten.

Christelijke kalender 2022

Bij C-Cards kunt u de christelijke maandkalender 2022 met als thema Psalmen bestellen. Lees ook onze uitleg over: Wat is een Christelijke kalender?

Canvas met Bijbeltekst

Bekijk de voorbeelden van een canvas met Bijbeltekst.