C-Cards - Christelijke e-cards
732x
verkocht

Recensie Gezinsgids (door W. Methorst)

DE NAAM VAN JEZUS

Jezus' Naam, een Naam boven alle Naam

Het viel de jonge Leonard van 't Wout, lid van de christelijke gereformeerde kerk-Beth-El in Sliedrecht, op dat er in het Nieuwe Testament zo vaak gesproken wordt over de Naam van Jezus in plaats van gewoon over ‘Jezus’. In Johannes 5:13 staat die Naam zelfs wel twee keer. Ook trof het hem dat Johannes zo eenvoudig spreekt over het geloof in die Naam. Dat bracht hem tot een diepgaand Bijbelonderzoek op dit punt. Toen hij ging tellen, trof hij die Naam 103 keer aan. In zijn stille tijd mediteerde hij over die Naam. Dat gaf hem veel geestelijk onderwijs en ook geestelijke vreugde.

Het werd zijn wens dat anderen, en niet te vergeten jongeren, die Naam ook zouden mogen leren kennen. Hij werkte zijn gemaakte aantekeningen bij 29 teksten uit tot Bijbelstudies en bundelde die. Van 'en zult Zijn Naam heten Jezus' (Luk. 1:31) tot 'en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn' op het laatste Bijbelblad (Openb. 22:4).

De titel van het boek kan de vraag oproepen of de Naam van Jezus niet te veel losgemaakt wordt uit de Drie-eenheid, zoals in sommige evangelische kringen wel gebeurt. Dat doet Van 't Wout echter niet. Hij schrijft ook over het werk van de Vader en dat van de Geest. Het is een ernstig en doorleefd boek geworden Na iedere studie volgen enkele diepgaande vragen en vooral ook een goede meditatieopdracht. Zijn toenmalige predikant, ds. A. van der Zwan, schreef een aanbevelend voorwoord.

De Gezinsgids, 14 december 2017
W. Methorst

Productspecificaties

Paperback | 216 pagina's | ISBN: 9789086031061 | Auteur: Leonard van 't Wout
Bestel het boek voor 15,37.