C-Cards - Christelijke e-cards

Voorbeelden Canvas met Bijbeltekst

We gaan voor 100% tevredenheid! Bekijk hier voorbeelden van gemaakte canvassen:

Canvas met Psalm 116:6

De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.
Canvas met Psalm 116

Canvas met Psalm 23:2b-3a

Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel;
Canvas met Psalm 23

Canvas met Psalm 121:2

Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Canvas met Psalm 121
Bestel een canvas met Bijbeltekst

Canvas met Handelingen 16:31

Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
Canvas met Handelingen 16

Canvas met PSalm 34:2

Ik zal de HEERE loven te allen tijde; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.
Canvas met Psalm 34

Canvas met Spreuken 18:10

De Naam des Heeren is een sterke toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden.
Canvas met Spreuken 18:10

Canvas met Psalm 23 helemaal

Canvas met Psalm 23
Bestel een canvas met Bijbeltekst

Canvas met Psalm 77:20-21

Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren en Uw voetstappen werden niet bekend. Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.
Canvas met Psalm 77

Canvas met Psalm 31:20a

O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen, die U vrezen.
Canvas met Psalm 32

Canvas met "Wat de toekomst brengen moge"

Canvas met Wat de toekomst brengen moge

Bestel een canvas met Bijbeltekst