C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met een citaat

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards met een citaat. U kunt deze kaarten gratis versturen.

Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -
Christelijke e-card Christelijke e-card:

Als ik weet dat Christus voor mij bidt,
zou ik voor een miljoen vijanden niet vrezen.

Robert Murray M’Cheyne

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Wat God zegt is het beste,
ook al zijn alle mensen in de wereld ertegen.

John Bunyan

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Wanneer u bidt, laat dan liever uw hart zonder woorden dan uw woorden zonder uw hart.

John Bunyan

Christelijke e-card:

Me dunkt, heerlijker dan de circus, het theater, het amphitheater, heerlijker ook dan elke renbaan zijn de dingen die geen oog gezien heeft[...] en die niet in het hart van de mens zijn opgeklommen.

Tertullianus

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Een God die ons zijn bestaan zou laten bewijzen, zou een afgod zijn.

Dietrich Bonhoeffer

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Niets troost krachtiger dan de zekerheid, om midden in de ellende omarmd te worden door de liefde van God.

Johannes Calvijn

Christelijke e-card:

Bid alsof alles afhangt van God.
Werk alsof alles afhangt van uzelf.

Aurelius Augustinus

Christelijke e-card:

Onrustig is ons hart,
totdat het rust vindt in U.

Aurelius Augustinus

Christelijke e-card:

Welgelukzalig is de mens, die geleerd heeft, om van zijn eigen werken te rusten en in niets anders dan het kruis van Christus te roemen.

John Charles Ryle

Christelijke e-card:

Moge de Bijbel, de hele Bijbel
en niets anders dan de Bijbel
de regel van ons geloof zijn

John Charles Ryle

Christelijke e-card:

Onze eigen werken zijn gebrekkig en onvolmaakt.

John Charles Ryle

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Voor Christus zijn geen ongeneeslijke gevallen.

John Charles Ryle

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Over niets zullen we ons meer verblijden dan over de bekering van zielen.

John Charles Ryle

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Aan de kant van God ontbreekt het aan niets, voor de redding van de mens.

John Charles Ryle

Christelijke e-card:

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.

Maarten Luther

Christelijke e-card Christelijke e-card:

In de persoon van de Eniggeboren Zoon heeft God Zich de meest Barmhartige betoond, omdat Hij ons wilde verlossen.

Johannes Calvijn

Christelijke e-card:

God spreekt met ons zoals voedsters met kleine kinderen doen, als ze in brabbeltaal spreken. Hij past Zich in Zijn spreken aan onze zwakheid aan.

Johannes Calvijn

Christelijke e-card Christelijke e-card:

In Hem zie ik een overvloed.
Buiten Hem zie ik niets.

Johannes Calvijn

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Zoals u tijd inruimt voor eten, slapen en werken moet u dat ook voor het gebed doen.

John Charles Ryle

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Het gebed is de geestelijke hartslag.

John Charles Ryle

Christelijke e-card:

Een persoon ziet geen schoonheid in Christus als Redder totdat hij ontdekt zelf een verloren en gebroken zondaar te zijn.

John Charles Ryle

Christelijke e-card Christelijke e-card:

De hemel bevindt zich voor u en Christus is de enige toegangsdeur.

John Charles Ryle

Christelijke e-card Christelijke e-card:

Wanneer ik leer God meer lief te hebben dan wat mij het meest dierbaar is op aarde; zal ik het meest dierbare op aarde meer liefhebben dan ik al deed.

C.S. Lewis

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -