C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met een citaat

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards met een citaat. U kunt deze kaarten gratis versturen.

Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -

Als ik weet dat Christus voor mij bidt,
zou ik voor een miljoen vijanden niet vrezen.

Robert Murray M’Cheyne

Wat God zegt is het beste,
ook al zijn alle mensen in de wereld ertegen.

John Bunyan

Wanneer u bidt, laat dan liever uw hart zonder woorden dan uw woorden zonder uw hart.

John Bunyan

Me dunkt, heerlijker dan de circus, het theater, het amphitheater, heerlijker ook dan elke renbaan zijn de dingen die geen oog gezien heeft[...] en die niet in het hart van de mens zijn opgeklommen.

Tertullianus

Een God die ons zijn bestaan zou laten bewijzen, zou een afgod zijn.

Dietrich Bonhoeffer

Niets troost krachtiger dan de zekerheid, om midden in de ellende omarmd te worden door de liefde van God.

Johannes Calvijn

Bid alsof alles afhangt van God.
Werk alsof alles afhangt van uzelf.

Aurelius Augustinus

Onrustig is ons hart,
totdat het rust vindt in U.

Aurelius Augustinus

Welgelukzalig is de mens, die geleerd heeft, om van zijn eigen werken te rusten en in niets anders dan het kruis van Christus te roemen.

John Charles Ryle

Moge de Bijbel, de hele Bijbel
en niets anders dan de Bijbel
de regel van ons geloof zijn

John Charles Ryle

Onze eigen werken zijn gebrekkig en onvolmaakt.

John Charles Ryle

Voor Christus zijn geen ongeneeslijke gevallen.

John Charles Ryle

Over niets zullen we ons meer verblijden dan over de bekering van zielen.

John Charles Ryle

Aan de kant van God ontbreekt het aan niets, voor de redding van de mens.

John Charles Ryle

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.

Maarten Luther

In de persoon van de Eniggeboren Zoon heeft God Zich de meest Barmhartige betoond, omdat Hij ons wilde verlossen.

Johannes Calvijn

God spreekt met ons zoals voedsters met kleine kinderen doen, als ze in brabbeltaal spreken. Hij past Zich in Zijn spreken aan onze zwakheid aan.

Johannes Calvijn

In Hem zie ik een overvloed.
Buiten Hem zie ik niets.

Johannes Calvijn

Zoals u tijd inruimt voor eten, slapen en werken moet u dat ook voor het gebed doen.

John Charles Ryle

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -