C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 67:7-8

Wij mochten een rijke oogst binnenhalen
omdat God, die onze God is,
ons zo rijk zegent.
God zegent ons
opdat de hele aardeontzag voor Hem heeft.

Psalmen 67:7-8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 67:4

Ik bid dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God,
dat zij werkelijk allemaal U zullen eren.

Psalmen 67:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 67:2

Ik bid dat God ons zijn genade zal geven
en ons zal zegenen.
Dat Hij Zichzelf aan ons zal openbaren.

Psalm 67:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 122:7

Hij is niet bang voor kwaadsprekers.
In zijn hart is rust en vrede;
hij vertrouwt volledig op de HERE.

Psalm 122:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 72:8

Laat hem heersen
van oost tot westen
van noord tot zuid.

Psalm 72:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 11:4

De Here woont in zijn heilige tempel,
de troon van de Here is in de hemelen.
Zijn ogen zien alles en beoordelen wat de mens doet.

Psalm 11:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok en u bent de ranken.
Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u,
brengt u veel vrucht voort.
Want zonder Mij kunt u niets doen.

Johannes 15:5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 7:38-39a

Er staat geschreven dat stromen van levend water
uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.
Hij sprak hier over de Geest.

Johannes 7:38-39a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 51:13

Wend U niet van mij af en laat
Uw Heilige Geest niet van mij wijken.

Psalm 51:13

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 119:89

Here, uw woord blijft eeuwig bestaan
tot in de hemelen toe.

Psalm 119:89

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 93:4

En boven het daverende geluid van al dat water,
van al die zeeën, is de grootheid van de HERE zichtbaar.

Psalmen 93:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 68:20

Wij prijzen de Here;
elke dag opnieuw staat Hij ons bij.
Deze God geeft ons bevrijding.

Psalm 68:20

Christelijke e-card Christelijke e-card: Klaagliederen 3:32

Ook al geeft God hem verdriet,
toch zal Hij hem ook met medelijden behandelen
als teken van zijn liefdevolle zorg.

Klaagliederen 3:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Petrus 5:7

Geef al uw zorgen en problemen over aan God,
want Hij houdt van u en zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 28:5b-6

`U hoeft niet bang te zijn.
Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer.

Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd.
Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen.`

Mattheüs 28:5b-6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Markus 14:61b-62a

De hogepriester vroeg: Bent U de Christus? De Zoon van God?
Ja, zei Jezus. Dat ben Ik.

Markus 14:61b-62a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Markus 9:31

Jezus wilde met zijn leerlingen alleen zijn om hun bepaalde dingen uit te leggen. ‘Ik, de Mensenzoon, zal verraden worden en in handen van de mensen vallen,’ zei Hij. ‘Zij zullen Mij vermoorden, maar na drie dagen zal Ik uit de dood terugkomen.’

Markus 9:31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 22:7

Maar ik lijk meer op een worm
dan op een man, mensen bespotten mij
en het volk kijkt verachtelijk op mij neer.

Psalmen 22:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 22:2

O God, mijn God,
Waarom hebt U mij alleen gelaten?
Ik schreeuw om uitkomst,
maar die is ver van mij. Ik huil om hulp.

Psalm 22:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 104:24

U hebt zo geweldig veel gemaakt, HERE.
U hebt alles met wijsheid gemaakt.
De hele aarde is vol van Uw schepping.

Psalm 104:24

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 103:12

Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is.

Psalm 103:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 103:15-16

Het leven van de mens is maar kort;
net als een bloem bloeit hij even,
maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.

Psalm 103:15-16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 103:14

Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn. (stof)

Psalm 103:14

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -