C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:4

Uw ogen zien zelfs een mus
die een plekje zoekt om te nestelen;
zelfs het nest van de zwaluw ontgaat U niet.
Noch haar jongen. Ook zij zijn welkom in Uw tempel,
HERE van de hemelse legers.
U bent mijn Koning en mijn God.

Psalm 84:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 84:3

Ik smacht van verlangen om bij U te komen.
Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof,
de lof van de God die leeft.

Psalmen 84:3

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 21:6b

Wie dorst heeft, zal Ik water geven
uit de bron die leven geeft, voor niets.

Openbaring 21:6b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 7:24-25

Maar Jezus leeft voor altijd en blijft voorgoed priester,
zodat er niemand anders nodig is. Hij kan iedereen
die door Hem naar God gaat, van de ondergang redden.
Omdat Hij altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn
om onze belangen bij God te behartigen.

Hebreeën 7:24-25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 6:10

God is niet onrechtvaardig. Hoe zou Hij al uw werk
voor Hem kunnen vergeten of de liefde die u Hem
hebt gegeven en nog steeds geeft door zijn kinderen te helpen?

Hebreeën 6:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 2:8b-9

Toen God dit zei, bedoelde Hij ook dat alles aan hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. Wij hebben nog niet gezien dat het al zover is, maar wij zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan omdat Hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan.

Hebreeën 2:8b-9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:11

Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust.
Daarom moeten wij ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg.

Hebreeën 4:11

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:9

Er wacht het volk van God
dus nog altijd een zuivere,
volkomen rust.

Hebreeën 4:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jeremia 6:16

Toch blijft de Here tegen u zeggen:
‘Vraag waar de goede weg is,
de vertrouwde paden die u lang geleden bewandelde.
Als u die volgt, zult u rust vinden voor uw ziel.
Maar u antwoordt: “Nee, die weg willen wij niet gaan!”

Jeremia 6:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 55:6

Zoek naar de Here, zolang Hij Zich nog laat vinden.
Roep tot Hem nu Hij nog dichtbij is.

Jesaja 55:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 32:8b

Ik geef u raad
en houd mijn oog op u gericht.

Psalm 32:8b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 40:31

Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden, zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden, zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.

Jesaja 40:31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Numeri 6:26

Laat de HERE Zijn oog op u
gericht houden en u vrede geven.

Numeri 6:26

Christelijke e-card Christelijke e-card: Numeri 6:25

De HERE geve u Zijn nabijheid en inzicht;
de HERE geve u Zijn genade.

Numeri 6:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Numeri 6:24

De HERE geve u Zijn zegen
en bescherming;

Numeri 6:24

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 22:20

Hij die dit alles bekend heeft gemaakt, zegt:
Ja, Ik kom al spoedig.

Amen. Ja, Here Jezus, kom!

Openbaring 22:20

Christelijke e-card Christelijke e-card: Spreuken 8:17

Ik heb lief, wie mij liefhebben
en wie mij ijverig zoeken, zullen mij ook vinden.

Spreuken 8:17

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 17:30

Hij heeft de domheid van de mensen een hele tijd
geduldig verdragen, maar roept hen nu
allemaal op tot een volledige ommekeer.

Handelingen 17:30

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden, omdat Hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben.

Handelingen 17:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

Dat Ik altijd bij u ben, is genoeg.
Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich tenvolle ontplooien

2 Korinthe 12:9m

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Korinthe 3:16,17

Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent
en dat Zijn Geest in u woont?
Als iemand Gods tempel beschadigt,
zal God hem schade toebrengen.
Want Gods tempel is heilig. En u bent de tempel van God!

1 Korinthe 3:16,17

Christelijke e-card Christelijke e-card: Joël 2:28a

En daarna zal Ik mijn Geest
over alle mensen uitstorten.

Joël 2:28a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 14:27

Mijn vrede laat Ik bij u achter.
Die vrede is heel anders dan die van de wereld.
Wees dus nooit meer bang of ongerust.

Johannes 14:27

Christelijke e-card Christelijke e-card: Colossenzen 3:14

Waar het op aankomt,
is dat u zich laat leiden door de liefde,
want dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven.

Colossenzen 3:14

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -