C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 1:9

Nadat Hij dit gezegd had,
zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht
tot een wolk hem aan het gezicht onttrok.

Handelingen 1:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 84:12

God de HERE is het licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar Zijn wil leven, worden rijk door Hem gezegend.

Psalmen 84:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:4

Uw ogen zien zelfs een mus
die een plekje zoekt om te nestelen;
zelfs het nest van de zwaluw ontgaat U niet.
Noch haar jongen. Ook zij zijn welkom in Uw tempel,
HERE van de hemelse legers.
U bent mijn Koning en mijn God.

Psalm 84:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 106:1

Halleluja!
Prijs de Here. Hij is een goede God,
want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Psalmen 106:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 23:33

'Schedel' of 'Golgotha' heette die plaats.
Daar werden ze alle drie gekruisigd. Jezus in het midden en de twee misdadigers aan weerszijden van Hem.

Lukas 23:33

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 22:19

Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor,
brak het in stukken en gaf het zijn leerlingen.
Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven, zei Hij.
Eet het ter herinnering aan Mij.

Lukas 22:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 35:10

Alles in mij juicht: Here, wie kan U evenaren?
U bevrijdt arme en beproefde mensen
van hun onderdrukkers en berovers.

Psalm 35:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem de hoogste plaats gegeven
en Hem een naam gegeven,
die Hem boven alles plaatst,

Filippenzen 2:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

Herkenbaar als mens,
vernederde Hij Zich
en gehoorzaamde tot het uiterste,
zelfs tot in de dood aan het kruis.

Filippenzen 2:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding
moet zijn zoals die van Christus Jezus,

Die, hoewel Hij God was,
Zich niet heeft vastgeklampt
aan Zijn goddelijke rechten.

Integendeel, Hij legde Zijn grote macht
en heerlijkheid af
en kwam als dienaar in het lichaam van een mens.

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Ik ben er zeker van dat God
op de grote dag van Christus Jezus
het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien.

Filippenzen 1:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:3-5

Telkens als ik aan u denk, dank ik God.
Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe.

Filippenzen 1:3-5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 89:6-7

Here, daarom wordt uw grote macht
tot in de hemel geprezen.
Alle gelovigen loven U om uw trouw.
Kan in de hemel iemandzich meten met de Here?
Is er op aarde een god als onze Here?

Psalmen 89:6-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 89:9

Here, God van de hemelse legers,
wie is zo groot en machtig als U?
Uw trouw omgeeft U.

Psalmen 89:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 18:32

Er is immers geen andere god dan de HERE?
Wie is zo sterk en krachtig als Hij?

Psalm 18:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 21:5a

Hij die op de troon zat, zei:
Ik maak alles nieuw.

Openbaring 21:5a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

Zij is in verwachting door de Heilige Geest.
Zij zal een zoon krijgen,
die u Jezus moet noemen.
Dat betekent God redt.

Mattheüs 1:21

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:1b

Christus Jezus,
op wie onze hoop gevestigd is.

1 Timotheüs 1:1b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:19

De Oppermachtige Here is mijn kracht,
Hij maakt mij lichtvoetig als een hert
en brengt mij veilig over de bergen.

Habakuk 3:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Al zou de vijgeboom niet uitbotten ...,
toch zal ik mij verheugen in de Here
en juichen over God Die mij redt!

Habakuk 3:17a,18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 64:8

En toch, Here, bent U onze Vader.
Wij zijn het klei en U bent de Pottenbakker.
Wij zijn allemaal gevormd door uw hand.

Jesaja 64:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Ezra 8:22b

God beschermt alle mensen die Hem aanbidden,
en dat alleen zij die Hem verlaten, door rampen worden getroffen.

Ezra 8:22b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 39:8

Maar nu wat mijzelf betreft, Here.
Wilt U weten wat ik van U verwacht?
Ik vertrouw geheel op U.

Psalm 39:8

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -