C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 6:31,32

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten?
of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen.
Uw hemelse Vader weet immers
dat u al deze dingen nodig hebt.

Mattheüs 6:31,32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 6:30

Als God nu het gras op het veld,
dat er vandaag is en morgen
in de oven geworpen wordt, zo bekleedt,
zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

Mattheüs 6:30

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 37:5

Vertrouw uw weg aan de HEERE toe
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.

Psalm 37:5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 118:14

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm,
want Hij is mij tot heil geweest.

Psalm 118:14

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:52-53

Hij heeft machtigen van de troon gestoten
en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd
en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.

Lukas 1:52-53

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:50

Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht
over hen die Hem vrezen.

Lukas 1:50

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 2:12

En dit zal voor u het teken zijn:
u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld
en liggend in de kribbe.

Lukas 2:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Maleachi 4:2

Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan
en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;

Maleachi 4:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Petrus 3:15

Maar heilig God, de Heere, in uw hart;
en wees altijd bereid tot verantwoording
aan ieder die u rekenschap vraagt
van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

1 Petrus 3:15

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Petrus 3:10-11

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien,
die moet zijn tong weerhouden van het kwaad,
en zijn lippen van het spreken van bedrog;
die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen;
die moet vrede zoeken en die najagen.

1 Petrus 3:10-11

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Petrus 1:13

Omgord daarom de lendenen van uw verstand,
wees nuchter en hoop volkomen op de genade
die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1:13

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 115:11-12a

U die de HEERE vreest,
vertrouw op de HEERE,
Hij is hun hulp en hun schild. De HEERE heeft aan ons gedacht:
Hij zal zegenen.

Psalm 115:11-12a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:13

HEERE van de legermachten,
welzalig de mens
die op U vertrouwt.

Psalm 84:13

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:4

Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest,
waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren,
HEERE van de legermachten,
mijn Koning en mijn God.

Psalm 84:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:3

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;
mijn hart en mijn lichaam roepen het uit
tot de levende God.

Psalm 84:3

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 21:6b

Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven
uit de bron van het water des levens.

Openbaring 21:6b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 7:24-25

Maar [Jezus], omdat Hij blijft tot in eeuwigheid,
heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat.
Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken
wie door Hem tot God gaan,
omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Hebreeën 7:24-25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 6:10

Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten
en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt,
doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.

Hebreeën 6:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 2:8b-9a

Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.

Hebreeën 2:8b-9a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:11

Laten wij ons dan beijveren
om die rust binnen te gaan,
opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld
van ongehoorzaamheid ten val zal komen.

Hebreeën 4:11

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:9

Er blijft dus nog een sabbatsrust over
voor het volk van God,

Hebreeën 4:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jeremia 6:16

Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen,
en zie, vraag naar de aloude paden,
waar toch de goede weg is, en bewandel die.
Dan zult u rust vinden voor uw ziel.
Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.

Jeremia 6:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 55:6

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

Jesaja 55:6

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -