C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christelijke e-card: Handelingen 2:21

Handelingen 2:21

En het zal zo zijn dat ieder
die de Naam van de Heere zal aanroepen,
zalig zal worden.

Christelijke e-card: Johannes 3:13

Johannes 3:13

En niemand is opgevaren naar de hemel
dan Hij Die uit de hemel neergedaald is,
namelijk de Zoon des mensen,
Die in de hemel is.

Christelijke e-card: Psalm 84:6

Psalm 84:6

Welzalig de mens van wie de kracht in U is
– in hun ​hart​ zijn de ​gebaande​ wegen.

Christelijke e-card: Psalm 91:1

Psalm 91:1

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult u werkelijk vrij zijn.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 2:8a

2 Timotheüs 2:8a

Houd in gedachten
dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Christelijke e-card: Johannes 20:29b

Johannes 20:29b

Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben
en toch zullen geloven.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:18

Kolossenzen 1:18

Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de ​gemeente,
Hij, Die het begin is, de ​Eerstgeborene​ uit de doden,
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Christelijke e-card: Markus 15:14

Markus 15:14

Maar ​Pilatus​ zei tegen hen:
Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?
En zij riepen nog harder: ​Kruisig​ Hem!

Christelijke e-card: Psalm 69:8-9

Psalm 69:8-9

Want ter wille van U draag ik smaad,
schande heeft mijn gezicht bedekt.
Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders,
een onbekende voor de ​kinderen​ van mijn moeder.

Christelijke e-card: Kolossenzen 2:13,14b

Kolossenzen 2:13,14b

Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen
en het onbesneden zijn van uw vlees,
samen met Hem levend gemaakt
door u al uw overtredingen te ​vergeven,
en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen.
door het aan het ​kruis​ te nagelen.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:20

Kolossenzen 1:20

En dat Hij door Hem alle dingen
met Zichzelf verzoenen zou,
door ​vrede​ te maken door het bloed van Zijn ​kruis
ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn
als de dingen die in de hemelen zijn.

Christelijke e-card: Johannes 6:35

Johannes 6:35

​Jezus​ zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens;
wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Christelijke e-card: Psalm 146:5

Psalm 146:5

Welzalig is hij die de God van ​Jakob​ tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.

Christelijke e-card: Mattheüs 16:26

Mattheüs 16:26

Want wat baat het een mens,
als hij heel de wereld wint
en aan zijn ziel schade lijdt?
Of wat zal een mens geven
als losprijs voor zijn ziel?

Christelijke e-card: Mattheüs 7:13-14

Mattheüs 7:13-14

Ga binnen door de nauwe ​poort,
want wijd is de ​poort​ en breed is de weg
die naar het verderf leidt,
en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
maar de ​poort​ is nauw en de weg is smal
die naar het leven leidt,
en weinigen zijn er die hem vinden.

Christelijke e-card: Mattheüs 7:24

Mattheüs 7:24

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet,
die zal Ik vergelijken met een verstandig man,
die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

Christelijke e-card: Mattheüs 5:6

Mattheüs 5:6

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de ​gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Christelijke e-card: Psalmen 147:9

Psalmen 147:9

De HEERE Die aan het ​vee​ zijn voedsel geeft
en aan de jonge raven wanneer zij roepen.

Christelijke e-card: Jesaja 45:12

Jesaja 45:12

Ik heb de aarde gemaakt
en Ik heb de mens daarop geschapen.
Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen
en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -