C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 28 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 7:24-25

Maar [Jezus], omdat Hij blijft tot in eeuwigheid,
heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat.
Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken
wie door Hem tot God gaan,
omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Hebreeën 7:24-25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 6:10

Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten
en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt,
doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.

Hebreeën 6:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 2:8b-9a

Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.

Hebreeën 2:8b-9a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:11

Laten wij ons dan beijveren
om die rust binnen te gaan,
opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld
van ongehoorzaamheid ten val zal komen.

Hebreeën 4:11

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:9

Er blijft dus nog een sabbatsrust over
voor het volk van God,

Hebreeën 4:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jeremia 6:16

Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen,
en zie, vraag naar de aloude paden,
waar toch de goede weg is, en bewandel die.
Dan zult u rust vinden voor uw ziel.
Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.

Jeremia 6:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 55:6

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

Jesaja 55:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 40:31

maar wie de HEERE verwachten,
zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 40:31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Numeri 6:26

De HEERE verheffe Zijn aangezicht
over u en geve u vrede!

Numeri 6:26

Christelijke e-card Christelijke e-card: Numeri 6:25

De HEERE doe Zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig!

Numeri 6:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 22:20

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt:
Ja, Ik kom spoedig.

Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Openbaring 22:20

Christelijke e-card Christelijke e-card: Spreuken 8:17

Ik heb lief wie Mij liefhebben,
en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.

Spreuken 8:17

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 17:30

God dan verkondigt,
met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid,
nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,

Handelingen 17:30

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend
alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen
het leven, de adem en alle dingen geeft.

Handelingen 17:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

2 Korinthe 12:9m

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Korinthe 3:16,17

Weet u niet dat u Gods tempel bent
en dat de Geest van God in u woont?
Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten,
want de tempel van God is heilig,
en deze tempel bent u.

1 Korinthe 3:16,17

Christelijke e-card Christelijke e-card: Joël 2:28a

Daarna zal het geschieden
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees.

Joël 2:28a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Johannes 14:27

Christelijke e-card Christelijke e-card: Kolossenzen 3:14

En doe boven dit alles de liefde aan,
die de band van de volmaaktheid is.

Kolossenzen 3:14

Christelijke e-card Christelijke e-card: Kolossenzen 3:1

Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is,
Die aan de rechterhand van God zit.

Kolossenzen 3:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 6:9

Wij weten toch dat Christus,
nu Hij is opgewekt uit de doden,
niet meer sterft.
De dood heerst niet meer over Hem.

Romeinen 6:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 8:12

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn
en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag
beslist niet meer denken.

Hebreeën 8:12

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 28 - - - -