C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 1:9

En nadat Hij dit gezegd had,
werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen,
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Handelingen 1:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:12

Want God, de HEERE,
is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.

Psalm 84:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:4

Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest,
waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren,
HEERE van de legermachten,
mijn Koning en mijn God.

Psalm 84:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 106:1

Halleluja!
Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Psalmen 106:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 23:33

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd,
kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers,
de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.

Lukas 23:33

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 22:19

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het
en gaf het aan hen met de woorden:
Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Lukas 22:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 35:10a

Al mijn beenderen zullen zeggen:
HEERE, wie is aan U gelijk!
U redt de ellendige van wie sterker is dan hij.

Psalm 35:10a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook bovenmate verhoogd
en heeft Hem een Naam geschonken
boven alle naam,

Filippenzen 2:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

En in gedaante als een mens bevonden,
heeft Hij Zichzelf vernederd
en is gehoorzaam geworden,
tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Filippenzen 2:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Laat daarom die gezindheid in u zijn
die ook in Christus Jezus was,

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was,
het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
maar Zichzelf ontledigd heeft
door de gestalte van een slaaf aan te nemen
en aan de mensen gelijk te worden.

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Ik vertrouw erop dat Hij
Die in u een goed werk begonnen is,
dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

Filippenzen 1:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:3,5

Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie,
van de eerste dag af tot nu toe.

Filippenzen 1:3,5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 89:6-7

Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE,
ja, prijst men Uw trouw in de gemeente van de heiligen. Want wie kan in de hemel met de HEERE gemeten worden?
Wie is de HEERE gelijk onder de machtige vorsten?

Psalm 89:6-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 89:9

HEERE, God van de legermachten, wie is als U?
Groot van macht bent U, HEERE; Uw trouw omringt U.

Psalmen 89:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 18:32

Want wie is God, behalve de HEERE?
Wie is een rots dan alleen onze God?

Psalm 18:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 21:5a

En Hij Die op de troon zit, zei:
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

En zij zal een Zoon baren,
en u zult Hem de naam Jezus geven,
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Mattheüs 1:21

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:1b

De Heere Jezus Christus is onze hoop.

1 Timotheüs 1:1b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:19

De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Habakuk 3:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.

Habakuk 3:17a,18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen.

Jesaja 64:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Ezra 8:22b

De hand van onze God
is ten goede over al wie Hem zoeken,
maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al
wie Hem verlaten.

Ezra 8:22b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!

Psalm 39:8

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -