C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christelijke e-card: Psalm 92:5

Psalm 92:5

Hoe groot zijn uw werken,
o Here, zeer diep zijn uw gedachten.

Christelijke e-card: Psalms 39:7

Psalms 39:7

En nu, wat verwacht ik, Here?
Mijn hoop, die is op U.

Christelijke e-card: Mattheüs 5:8

Mattheüs 5:8

Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.

Christelijke e-card: Psalm 18:29

Psalm 18:29

Gij toch doet mijn lamp schijnen,
de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

Christelijke e-card: Psalm 18:30

Psalm 18:30

Met U immers loop ik op een legerbende in
en met mijn God spring ik over een muur.

Christelijke e-card: Handelingen 2:21

Handelingen 2:21

En het zal zijn, dat al
wie de naam des Heren aanroept,
behouden zal worden.

Christelijke e-card: Johannes 3:13

Johannes 3:13

En niemand is opgevaren naar de hemel,
dan die uit de hemel nedergedaald is,
de Zoon des mensen.

Christelijke e-card: Jesaja 40:8

Jesaja 40:8

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het woord van onze God
houdt eeuwig stand.

Christelijke e-card: Psalm 84:6

Psalm 84:6

Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
in wier ​hart​ de ​gebaande​ wegen zijn.

Christelijke e-card: Psalm 91:1

Psalm 91:1

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult gij werkelijk vrij zijn.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 2:8a

2 Timotheüs 2:8a

Gedenk, dat Jezus Christus
uit de doden is opgewekt.

Christelijke e-card: Johannes 20:29b

Johannes 20:29b

Zalig zij die niet gezien hebben
en toch geloven.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:18

Kolossenzen 1:18

Hij is het hoofd van het lichaam, de ​gemeente.
Hij is het begin, de ​eerstgeborene​ uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Christelijke e-card: Markus 15:14

Markus 15:14

Pilatus​ zeide tot hen:
Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan?
Zij schreeuwden des te meer: ​Kruisig​ Hem!

Christelijke e-card: Psalm 69:8-9

Psalm 69:8-9

Want om Uwentwil draag ik smaad,
bedekt schaamte mijn gelaat.
Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders,
een onbekende voor de zonen van mijn moeder;

Christelijke e-card: Kolossenzen 2:13,14b

Kolossenzen 2:13,14b

Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart
door uw overtredingen en onbesnedenheid
naar het vlees, levend gemaakt met Hem,
toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,
door het bewijsstuk uit te wissen,
door het aan het ​kruis​ te nagelen.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:20

Kolossenzen 1:20

En door Hem, ​vrede​ gemaakt hebbende
door het bloed zijns kruises, alle dingen
weder met Zich te verzoenen, door Hem,
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Christelijke e-card: Johannes 6:35

Johannes 6:35

Jezus​ zeide tot hen: Ik ben het brood des levens;
wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren
en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Christelijke e-card: Psalm 146:5

Psalm 146:5

Welzalig hij, die de God van ​Jakob​ tot zijn hulpe heeft,
wiens verwachting is op de Here, zijn God.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -