C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-card met 1 Petrus 2:21

Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens.

1. Kaart keuze    
    2. Bericht invullen    
    3. Adresgegevens    
    4. Verzenden
Christelijke e-card 1 Petrus 2:21

Want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons geleden heeft,
ons een voorbeeld nalatende,
opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

1 Petrus 2:21

Vul hier uw bericht in: