C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-card met 1 Petrus 2:24

Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens.

1. Kaart keuze    
    2. Bericht invullen    
    3. Adresgegevens    
    4. Verzenden
Christelijke e-card 1 Petrus 2:24

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout;
opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden;
door Wiens striemen gij genezen zijt.

1 Petrus 2:24

Vul hier uw bericht in: