C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-card met Mattheüs 27:46

Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens.

1. Kaart keuze    
    2. Bericht invullen    
    3. Adresgegevens    
    4. Verzenden
Christelijke e-card Mattheüs 27:46

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende:

ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is:
Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Mattheüs 27:46

Vul hier uw bericht in: