C-Cards - Christelijke e-cards

Eenzaam - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot de eenzaamheid.

Met deze e-cards kunt u iemand bemoedigen die eenzaam is. Bekijk hieronder de christelijke e-cards met bemoedigingen voor eenzamen:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 6/ 6
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Spreuken 25:25

Spreuken 25:25

Een goede tijding uit een ver land
is als koud water op een vermoeide ziel.

Christelijke e-card: Efeze 5:1

Efeze 5:1

Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;

Christelijke e-card: Hooglied 2:14

Hooglied 2:14

Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.

Christelijke e-card: Psalm 91:4

Psalm 91:4

Hij zal u dekken met Zijn vlerken,
en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen;

Christelijke e-card: Lukas 15:20

Lukas 15:20

En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

Christelijke e-card: Psalm 22:20

Psalm 22:20

Maar Gij, HEERE! wees niet verre, mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.

- - - - Pagina 6/ 6
| Volgende | Laatste