C-Cards - Christelijke e-cards

Eeuwig - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Eeuwig.

Bekijk hieronder de christelijke e-cards die gaan over de deugd: Eeuwig:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- Pagina 2/ 2
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Jesaja 48:12

Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israel, Mijn geroepene!
Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.

Jesaja 48:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 1:8

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Openbaring 1:8

Christelijke e-card: Psalm 102:28

Maar Gij zijt Dezelfde,
en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.

Psalm 102:28

Christelijke e-card: Psalm 104:1

Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.

Psalm 104:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 33:4

Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.

Psalm 33:4

- Pagina 2/ 2
| Volgende | Laatste