C-Cards - Christelijke e-cards

Ziekte - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot ziekte.

Met deze e-cards kunt u iemand bemoedigen die ziek is of die te maken heeft met ziekte. Bekijk hieronder de christelijke e-cards met bemoedigingen voor mensen met een ziekte:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 5/ 5
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Jesaja 41:13

Jesaja 41:13

Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan,
Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Christelijke e-card: Psalm 41:5

Psalm 41:5

Ik zeide; O HEERE! wees mij genadig;
genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.

Christelijke e-card: 1 Petrus 5:7

1 Petrus 5:7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Christelijke e-card: Psalm 27:14

Psalm 27:14

Wacht op den HEERE, zijt sterk,
en Hij zal uw hart versterken,
ja, wacht op den HEERE.

Christelijke e-card: Psalm 103:14

Psalm 103:14

Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

Christelijke e-card: Hebreeën 12:6

Hebreeën 12:6

Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.

Christelijke e-card: Psalm 91:4

Psalm 91:4

Hij zal u dekken met Zijn vlerken,
en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen;

Christelijke e-card: Psalm 41:4

Psalm 41:4

De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed, in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger.

Christelijke e-card: Psalm 22:20

Psalm 22:20

Maar Gij, HEERE! wees niet verre, mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.

Christelijke e-card: Romeinen 8:18

Romeinen 8:18

Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

- - - - Pagina 5/ 5
| Volgende | Laatste