C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-card met Groot is Uw trouw, o Heer

Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens.

1. Kaart keuze    
    2. Bericht invullen    
    3. Adresgegevens    
    4. Verzenden
Christelijke e-card T.O. Chrisholm

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer’, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer’, groot is uw trouw, o Heer’,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

T.O. Chrisholm

Vul hier uw bericht in: