C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-card met Lofzang van Maria 1

Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens.

1. Kaart keuze    
    2. Bericht invullen    
    3. Adresgegevens    
    4. Verzenden
Christelijke e-card Psalmberijming 1773

Lofzang van Maria 1

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer,
mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen

Psalmberijming 1773

Vul hier uw bericht in: