C-Cards - Christelijke e-cards

Wat is een christelijke kalender?

Een christelijke kalender bevat de christelijke feestdagen, heeft de zondag als eerste dag van de week en de jaartelling begint bij de geboorte van Christus.

Christelijke feestdagen

Op een christelijke kalender mogen de feestdagen niet ontbreken. Dat zijn in ieder geval:

  1. Kerst: Het feest van de geboorte van Jezus Christus;
  2. Goede vrijdag: Het sterven van de Heere Jezus aan het kruis;
  3. Pasen: De opstanding van Jezus uit de dood;
  4. Hemelvaart: De hemelvaart van de Heere Jezus.
  5. Pinksteren: De uitstorting van de Heilige Geest;

Deze feestdagen gaan over de voltooide heilsfeiten. Daarin wordt zichtbaar hoe God met Zijn heil (en verlossing) naar de mens komt. Nauw daarmee verwant zijn het begin van de Adventstijd en de Lijdenstijd.

Op de christelijke kalender van c-cards worden daarnaast ook de volgende dagen vermeld: biddag voor gewas en arbeid, dankdag voor gewas en arbeid en hervormingsdag.

Zondag als eerste dag van de week

God maakte hemel en aarde. Dit heeft Hij gedaan in zes dagen, op de zevende dag was het de rustdag (Sabbat), dat is onze zaterdag. De zondag is vanouds de eerste dag van de week.

De eerste dag van de week heeft extra betekenis gekregen door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. De zondag is de opstandingsdag, elke zondag is een klein paasfeest. Daarom houden christenen hun rustdag op zondag. Er hoeft nu niet meer naar de rust toe gewerkt te worden, maar er mag gestart worden vanuit de rust. Het is daarom een principiële keuze om de zondag als eerste dag van de week te houden.

Jaartelling begint bij de geboorte van Christus

De jaartelling rekent vanaf de geboorte van Jezus. Dit wordt ook wel de Anno Domini-jaartelling genoemd. Het jaar van de Heere.

Christelijke maandkalender 2021

C-Cards geeft jaarlijks een maandkalender uit. Deze kalender heeft de zondag als eerste dag van de week. Voor het volgende jaar is dat de christelijke maandkalender 2021 met het thema "Beloften".