C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke wallpapers 4x3 formaat

Wilt u ook elke keer bij het opstarten van uw computer bemoedigd worden?
Download dan nu een christelijke wallpaper.

Van de populairste e-cards hebben wij wallpapers (bureaubladachtergronden) gemaakt.
Hieronder vindt u wallpapers:

  • met Bijbeltekst
  • en schitterende foto.

Op deze pagina vind u de wallpapers met het standaard 4x3 formaat. Deze passen volgens ons systeem het beste bij uw beeldscherm. Op deze pagina kunt u de breedbeeld christelijke wallpapers bekijken.

Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Jesaja 54:10 (HSV)

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

2 Korinthe 8:9 (HSV)

Het volk, dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelve zal een licht schijnen.

Jesaja 9:1 (SV)

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Johannes 8:12 (SV)

God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zee;

Psalm 46:2,3 (SV)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt.

Psalm 121:1-3 (NBG)