Weektekst 08 C-cards

Christelijke e-card Mattheüs 7:13-14

Ga binnen door de nauwe ​poort,
want wijd is de ​poort​ en breed is de weg
die naar het verderf leidt,
en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
maar de ​poort​ is nauw en de weg is smal
die naar het leven leidt,
en weinigen zijn er die hem vinden.

Mattheüs 7:13-14

Verstuur deze tekst als e-card