Weektekst 04 C-cards

Christelijke e-card Mattheüs 13:33

Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen:
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg,
dat een vrouw nam en in drie maten meel deed,
totdat het helemaal doorzuurd was.

Mattheüs 13:33

Verstuur deze tekst als e-card