Weektekst 19 C-cards

Christelijke e-card Handelingen 1:9

En nadat Hij dit gezegd had,
werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen,
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Handelingen 1:9

Verstuur deze tekst als e-card