Weektekst 27 C-cards

Christelijke e-card Mattheüs 5:8

Zalig zijn de reinen van hart,
want zij zullen God zien.

Mattheüs 5:8

Verstuur deze tekst als e-card