Weektekst 43 C-cards

Christelijke e-card Psalm 84:13

HEERE van de legermachten,
welzalig de mens
die op U vertrouwt.

Psalm 84:13

Verstuur deze tekst als e-card