Weektekst 38 C-cards

Christelijke e-card Filippenzen 4:19

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom,
voorzien van alles wat u nodig hebt,
in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Filippenzen 4:19

Verstuur deze tekst als e-card