Weektekst 47 C-cards

Christelijke e-card Habakuk 3:19

De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Habakuk 3:19

Verstuur deze tekst als e-card