Weektekst 22 C-cards

Christelijke e-card Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,
hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:1

Verstuur deze tekst als e-card