Weektekst 16 C-cards

Christelijke e-card Romeinen 6:9

Wij weten toch dat Christus,
nu Hij is opgewekt uit de doden,
niet meer sterft.
De dood heerst niet meer over Hem.

Romeinen 6:9

Verstuur deze tekst als e-card