Weektekst 20 C-cards

Christelijke e-card Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid.
Sela

Psalm 68:20

Verstuur deze tekst als e-card