Weektekst 02 C-cards

Christelijke e-card Zefanja 3:12

Maar Ik zal in uw midden doen overblijven
een ellendig en arm volk. Zij zullen
op de Naam van de HEERE vertrouwen.

Zefanja 3:12

Verstuur deze tekst als e-card