C-Cards - Christelijke e-cards

Gebruikte richtlijnen

Richtlijnen christelijke e-cards met Bijbeltekst

In de Bijbel merk je dat God het goede voor de mens zoekt. Juist ook in de manier waarop de mens aangesproken wordt. Namelijk in een taal (en vaak met beelden) die mensen begrijpen. God stelt Zichzelf vaak ook in menselijke beelden voor, als Iemand die kan horen, zien, etc. Dit wordt ook wel antropomorf genoemd.

Voor het maken van kaarten(series) worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

  • De afbeelding bij de tekst mag geen afbreuk doen aan de heiligheid van (het Woord van) God.
  • De afbeelding dient de boodschap van de tekst zoveel mogelijk te ondersteunen / te onderstrepen. (Bijvoorbeeld door een beeld wat wordt opgeroepen terug te laten komen).
  • Er dient een evenwicht te zijn in de tekstkeuze.